Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Waar kunnen wij u bij helpen

Selecteer eerst een onderwerp

Wij helpen u graag verder met uw vraag.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Mijn inschrijving voor mijn productie-installatie verloopt bijna. Wat moet ik doen?

Voor Elektrische en thermische energie productie-installaties: 

U kunt vanaf 3 maanden voorafgaand aan de datum dat uw inschrijving verloopt, uw inschrijving verlengen. 

De verlenging van uw inschrijving voor een elektrische productie-installatie kunt u zelf online regelen in MyVertiCer. Uitleg over de verlenging kunt u ook vinden in de gebruikshandleiding voor producenten in 'Downloads'. U dient dan een zogenoemde Herverzoek tot Vaststelling in. Na goedkeuring van uw netbeheerder, ontvangt u van VertiCer een bevestiging van deze herinschrijving. De ingangsdatum van de herinschrijving sluit aan op de einddatum van de vorige inschrijving.   

De verlenging van uw inschrijving van een thermische energie productie-installatie is nog niet gedigitaliseerd. U ontvangt ca. 3 maanden voor het verlopen van uw inschrijving van ons een mail met daarbij een document. Het document moet u als producent en uw meetbedrijf ondertekenen. Vervolgens kunt u het in PDF sturen naar [email protected]. Daarna zal VertiCer de verlenging voor u verwerken en ontvangt u een bevestiging zodra de inschrijving verlengd is. 

Hoe weet RVO dat mijn installatie is ingeschreven?

Nadat u uw productie-installatie heeft aangemeld bij VertiCer zal de netbeheerder en/of het meetbedrijf deze aanmelding beoordelen. Na goedkeuring ontvangt u vanuit VertiCer een bevestiging van inschrijving. Op dezelfde dag wordt RVO door VertiCer geïnformeerd dat uw productie-installatie is ingeschreven.

Ik wil graag namens een producent of een eindgebruiker een registratie doen en kunnen inloggen. Wat heb ik nodig?

Als u als intermediair wilt acteren, dan heeft u eHerkenning met minimaal niveau EH3 met ketenmachtiging nodig. Voor meer informatie of het inregelen van een ketenmachtiging kunt u contact opnemen met uw eHerkenning makelaar.

Bij een ketenmachtiging moet u in ieder geval aangeven dat u voor de dienst inloggen MyVertiCer gemachtigd wilt zijn (hiermee kunt u o.a. namens producenten een aanmelding doen van een installatie of een eindgebruiker account aanmaken voor het afboeken van certificaten).

Als intermediair kunt u niet uw eigen KvK-nummer gebruiken als wordt gevraagd namens welke producent u wilt inloggen. Daarmee wordt de productie-installatie namelijk op het KvK-nummer van uzelf, als intermediair, ingeschreven. Met gebruik van een ketenmachtiging van eHerkenning kan een productie-installatie ingeschreven worden op het KvK-nummer van de producent.

Het ingevulde emailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over de installatie, zoals bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de inschrijving.

U kunt als intermediair geen gebruik maken van iDIN. iDIN kan alleen gebruikt worden door natuurlijke personen om gegevens te verstrekken of in te loggen en niet door bedrijven.


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Mijn biomassa, biogas, groen gas, waterstof, AVI of thermische energie productie-installatie is aanzienlijk gewijzigd. Wat moet ik doen?

Deze wijzigingen moet u tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Indien nodig moet het meetprotocol hierop aangepast worden. Zijn de gegevens veranderd, zoals het vermogen, het locatieadres of de aansluiting (bijv.van Kleinverbruik naar Grootverbruik of Secundair Allocatiepunt)? Dan meldt u de installatie opnieuw aan. 


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Hoe weet RVO dat mijn installatie is ingeschreven?

Nadat u uw productie-installatie heeft aangemeld bij VertiCer zal de netbeheerder en/of het meetbedrijf deze aanmelding beoordelen. Na goedkeuring ontvangt u vanuit VertiCer een bevestiging van inschrijving. Op dezelfde dag wordt RVO door VertiCer geïnformeerd dat uw productie-installatie is ingeschreven.

Ik ben per ongeluk vergeten mijn inschrijving voor de productie-installatie te verlengen. Wat moet ik doen?

Helaas moet u uw productie-installatie opnieuw aanmelden door uw installatie nogmaals bij VertiCer te registreren.Het gehele registratieproces moet vervolgens doorlopen worden, inclusief de goedkeuring door de netbeheerder of het meetbedrijf.  

Mijn meetprotocol verloopt bijna. Wat moet ik doen?

De verlenging van uw meetprotocol is nog niet gedigitaliseerd. U ontvangt ca. 3 maanden voor het verlopen van uw inschrijving van ons een mail met daarbij een document. U moet het zelf als producent ondertekenen, en laten ondertekenen door uw meetbedrijf. Daarna stuurt u het als PDF naar [email protected] 

Zorg ervoor dat het meetprotocol formulier ondertekend en ontvangen is door VertiCer, voordat het eerdere meetprotocol verlopen is. Zo blijft u uw Garanties van Oorsprong ontvangen. 

Mijn inschrijving voor mijn productie-installatie verloopt bijna. Wat moet ik doen?

Voor Elektrische en thermische energie productie-installaties: 

U kunt vanaf 3 maanden voorafgaand aan de datum dat uw inschrijving verloopt, uw inschrijving verlengen. 

De verlenging van uw inschrijving voor een elektrische productie-installatie kunt u zelf online regelen in MyVertiCer. Uitleg over de verlenging kunt u ook vinden in de gebruikshandleiding voor producenten in 'Downloads'. U dient dan een zogenoemde Herverzoek tot Vaststelling in. Na goedkeuring van uw netbeheerder, ontvangt u van VertiCer een bevestiging van deze herinschrijving. De ingangsdatum van de herinschrijving sluit aan op de einddatum van de vorige inschrijving.   

De verlenging van uw inschrijving van een thermische energie productie-installatie is nog niet gedigitaliseerd. U ontvangt ca. 3 maanden voor het verlopen van uw inschrijving van ons een mail met daarbij een document. Het document moet u als producent en uw meetbedrijf ondertekenen. Vervolgens kunt u het in PDF sturen naar [email protected]. Daarna zal VertiCer de verlenging voor u verwerken en ontvangt u een bevestiging zodra de inschrijving verlengd is. 

Ik wil graag namens een producent of een eindgebruiker een registratie doen en kunnen inloggen. Wat heb ik nodig?

Als u als intermediair wilt acteren, dan heeft u eHerkenning met minimaal niveau EH3 met ketenmachtiging nodig. Voor meer informatie of het inregelen van een ketenmachtiging kunt u contact opnemen met uw eHerkenning makelaar.

Bij een ketenmachtiging moet u in ieder geval aangeven dat u voor de dienst inloggen MyVertiCer gemachtigd wilt zijn (hiermee kunt u o.a. namens producenten een aanmelding doen van een installatie of een eindgebruiker account aanmaken voor het afboeken van certificaten).

Als intermediair kunt u niet uw eigen KvK-nummer gebruiken als wordt gevraagd namens welke producent u wilt inloggen. Daarmee wordt de productie-installatie namelijk op het KvK-nummer van uzelf, als intermediair, ingeschreven. Met gebruik van een ketenmachtiging van eHerkenning kan een productie-installatie ingeschreven worden op het KvK-nummer van de producent.

Het ingevulde emailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over de installatie, zoals bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de inschrijving.

U kunt als intermediair geen gebruik maken van iDIN. iDIN kan alleen gebruikt worden door natuurlijke personen om gegevens te verstrekken of in te loggen en niet door bedrijven.


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Mijn biomassa, biogas, groen gas, waterstof, AVI of thermische energie productie-installatie is aanzienlijk gewijzigd. Wat moet ik doen?

Deze wijzigingen moet u tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Indien nodig moet het meetprotocol hierop aangepast worden. Zijn de gegevens veranderd, zoals het vermogen, het locatieadres of de aansluiting (bijv.van Kleinverbruik naar Grootverbruik of Secundair Allocatiepunt)? Dan meldt u de installatie opnieuw aan. 


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Hoe kan ik van handelaar wisselen?

Voor elektriciteit, groen gas en waterstof: 

U kunt het wisselen van handelaar zelf doorvoeren in MyVertiCer. Kies uw rol in de menubalk met de juiste energiedrager. Via deze pagina kunt u naar MyVertiCer gaan. 

Hoe kan ik mijn productie-installatiegegevens wijzigen?

Als uw productie-installatie al staat ingeschreven en de gegevens zijn veranderd, dan meldt u de installatie opnieuw aan bij VertiCer. Vervolgens beoordeelt uw netbeheerder uw aanvraag opnieuw. Kies uw rol in de menubalk (Particulier of Producent) om uw productie-installatie opnieuw aan te melden.

Voor elektrische productie-installaties:
Als blijkt dat direct na aanmelding van de productie-installatie de gegevens onjuist zijn ingeschreven, neem dan contact op met uw netbeheerder. Houd er rekening mee dat als de netbeheerder al meetwaarden voor deze productie-installatie heeft ingestuurd, de wijziging pas doorgevoerd kan worden per de eerste dag van de opvolgende maand.

Wat moet ik doen als mijn productie-installatie wordt overgenomen?

Voor elektriciteit en thermische energie productie-installaties: 

1. Als u het recht op subsidie overneemt of overdraagt, regelt u dit met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

2. Als huidige eigenaar dient u zelf uw productie-installatie uit te schrijven via MyVertiCerKies uw rol in de menubalk met de juiste energiedrager. Via deze pagina kunt u naar MyVertiCer gaan. U dient de productie-installatie uit te schrijven die de status 'approved' heeft in MyVertiCer. Meer informatie over uitschrijven kunt u ook vinden in de handleiding producenten onder 'Downloads'. Zodra de uitschrijving voltooid is, kan de nieuwe eigenaar de productie-installatie opnieuw aanmelden. 

Hiervoor dient de nieuwe eigenaar zich eerst aan te melden bij VertiCer. Indien de nieuwe eigenaar al geregistreerd staat als eigenaar van een productie-installatie, dan kan de installatie direct aangemeld worden bij VertiCer. 

3. Nadat de nieuwe aanmelding verwerkt is door de netbeheerder of het meetbedrijf, stuurt VertiCer een bevestiging uit naar de nieuwe eigenaar. 

Aanvullende informatie overname thermische energie-, biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie
Als de overname een biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie betreft, controleert u het risico bij deze overname; er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die invloed kunnen hebben in de opvolgende jaren. U bent altijd gehouden om zelf voldoende onderzoek te doen bij de overname of overdracht van een installatie. VertiCer dan wel TenneT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die op wat voor wijze dan ook voortvloeit uit een overname of overdracht van een installatie. 

U bent na het overnemen van een biomassa-installatie zelf verantwoordelijk voor nog in te dienen rapporten van afgelopen kalenderjaren binnen de daarvoor gegeven termijn. Alleen zo kunt u voorkomen dat het aantal GvO's in mindering wordt gebracht. 

U bent na het overnemen van een afvalverbrandingsinstallatie zelf verantwoordelijk voor nog in te dienen meetrapporten van een afgelopen maand binnen de daarvoor gegeven termijn. Alleen zo kunt u voorkomen dat het gewogen rendement in mindering wordt gebracht en dus dat het aantal GvO's in mindering wordt gebracht. 


 

Wat moet ik doen als ik de nieuwe eigenaar ben van een bestaande productie-installatie?

Voor elektriciteit en thermische energie productie-installaties: 

1. Als u het recht op subsidie overneemt of overdraagt, regel dit dan met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

2. De vorige eigenaar dient de elektriciteit productie-installatie zelf uit te schrijven via MyVertiCer. Kies uw rol in de menubalk met de juiste energiedrager. Via deze pagina kunt u naar MyVertiCer gaan. U kunt daarna als de nieuwe eigenaar de elektriciteit installatie opnieuw aanmelden.De nieuwe eigenaar dient zich eerst aan te melden/registreren bij VertiCer. Als de nieuwe eigenaar al geregistreerd staat als eigenaar van een productie-installatie, dan kan de installatie direct aangemeld worden bij VertiCer. 

3. Nadat de nieuwe aanmelding verwerkt is door de netbeheerder of het meetbedrijf, stuurt VertiCer u een bevestiging. 

Aanvullende informatie overname thermische energie-, biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie
Als de overname een biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie betreft, controleert u het risico bij deze overname; er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die invloed kunnen hebben in de opvolgende jaren. U bent altijd gehouden om zelf voldoende onderzoek te doen bij de overname of overdracht van een installatie. VertiCer dan wel TenneT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die op wat voor wijze dan ook voortvloeit uit een overname of overdracht van een installatie. 

U bent na het overnemen van een biomassa-installatie zelf verantwoordelijk voor nog in te dienen rapporten van afgelopen kalenderjaren binnen de daarvoor gegeven termijn. Alleen zo kunt u voorkomen dat het aantal GvO's in mindering wordt gebracht. 

U bent na het overnemen van een afvalverbrandingsinstallatie zelf verantwoordelijk voor nog in te dienen meetrapporten van een afgelopen maand binnen de daarvoor gegeven termijn. Alleen zo kunt u voorkomen dat het gewogen rendement in mindering wordt gebracht en dus dat het aantal GvO's in mindering wordt gebracht. 


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Mijn biomassa, biogas, groen gas, waterstof, AVI of thermische energie productie-installatie is aanzienlijk gewijzigd. Wat moet ik doen?

Deze wijzigingen moet u tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Indien nodig moet het meetprotocol hierop aangepast worden. Zijn de gegevens veranderd, zoals het vermogen, het locatieadres of de aansluiting (bijv.van Kleinverbruik naar Grootverbruik of Secundair Allocatiepunt)? Dan meldt u de installatie opnieuw aan. 


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Hoe kan ik mijn productie-installatiegegevens wijzigen?

Als uw productie-installatie al staat ingeschreven en de gegevens zijn veranderd, dan meldt u de installatie opnieuw aan bij VertiCer. Vervolgens beoordeelt uw netbeheerder uw aanvraag opnieuw. Kies uw rol in de menubalk (Particulier of Producent) om uw productie-installatie opnieuw aan te melden.

Voor elektrische productie-installaties:
Als blijkt dat direct na aanmelding van de productie-installatie de gegevens onjuist zijn ingeschreven, neem dan contact op met uw netbeheerder. Houd er rekening mee dat als de netbeheerder al meetwaarden voor deze productie-installatie heeft ingestuurd, de wijziging pas doorgevoerd kan worden per de eerste dag van de opvolgende maand.

Wat moet ik doen als ik de nieuwe eigenaar ben van een bestaande productie-installatie?

Voor elektriciteit en thermische energie productie-installaties: 

1. Als u het recht op subsidie overneemt of overdraagt, regel dit dan met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

2. De vorige eigenaar dient de elektriciteit productie-installatie zelf uit te schrijven via MyVertiCer. Kies uw rol in de menubalk met de juiste energiedrager. Via deze pagina kunt u naar MyVertiCer gaan. U kunt daarna als de nieuwe eigenaar de elektriciteit installatie opnieuw aanmelden.De nieuwe eigenaar dient zich eerst aan te melden/registreren bij VertiCer. Als de nieuwe eigenaar al geregistreerd staat als eigenaar van een productie-installatie, dan kan de installatie direct aangemeld worden bij VertiCer. 

3. Nadat de nieuwe aanmelding verwerkt is door de netbeheerder of het meetbedrijf, stuurt VertiCer u een bevestiging. 

Aanvullende informatie overname thermische energie-, biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie
Als de overname een biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie betreft, controleert u het risico bij deze overname; er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die invloed kunnen hebben in de opvolgende jaren. U bent altijd gehouden om zelf voldoende onderzoek te doen bij de overname of overdracht van een installatie. VertiCer dan wel TenneT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die op wat voor wijze dan ook voortvloeit uit een overname of overdracht van een installatie. 

U bent na het overnemen van een biomassa-installatie zelf verantwoordelijk voor nog in te dienen rapporten van afgelopen kalenderjaren binnen de daarvoor gegeven termijn. Alleen zo kunt u voorkomen dat het aantal GvO's in mindering wordt gebracht. 

U bent na het overnemen van een afvalverbrandingsinstallatie zelf verantwoordelijk voor nog in te dienen meetrapporten van een afgelopen maand binnen de daarvoor gegeven termijn. Alleen zo kunt u voorkomen dat het gewogen rendement in mindering wordt gebracht en dus dat het aantal GvO's in mindering wordt gebracht. 

Mijn meetinrichting is aanzienlijk gewijzigd. Wat moet ik doen?

Als er belangrijke wijzigingen aan de metingen of aan de productie-installatie gedaan worden, dan moet u deze op tijd doorgeven aan uw meetverantwoordelijke. Als het nodig is, moet het meetprotocol hierop aangepast worden.Zijn de gegevens veranderd, zoals het vermogen, het locatieadres of de aansluiting (bijv.van Kleinverbruik naar Grootverbruik of Secundair Allocatiepunt), dan meldt u de installatie opnieuw aan. 

Mijn meetprotocol is verlopen. Wat moet ik doen?

Bij een verlopen meetprotocol geeft VertiCer geen Garanties van Oorsprong meer uit. U moet een nieuw meetprotocol opstellen, dit ondertekenen en laten ondertekenen door uw meetverantwoordelijke en in PDF opsturen naar [email protected]. 

 

Mijn biomassa, biogas, groen gas, waterstof, AVI of thermische energie productie-installatie is aanzienlijk gewijzigd. Wat moet ik doen?

Deze wijzigingen moet u tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Indien nodig moet het meetprotocol hierop aangepast worden. Zijn de gegevens veranderd, zoals het vermogen, het locatieadres of de aansluiting (bijv.van Kleinverbruik naar Grootverbruik of Secundair Allocatiepunt)? Dan meldt u de installatie opnieuw aan. 


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Mijn biomassa, biogas, groen gas, waterstof, AVI of thermische energie productie-installatie is aanzienlijk gewijzigd. Wat moet ik doen?

Deze wijzigingen moet u tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Indien nodig moet het meetprotocol hierop aangepast worden. Zijn de gegevens veranderd, zoals het vermogen, het locatieadres of de aansluiting (bijv.van Kleinverbruik naar Grootverbruik of Secundair Allocatiepunt)? Dan meldt u de installatie opnieuw aan. 


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Mijn inschrijving voor mijn productie-installatie verloopt bijna. Wat moet ik doen?

Voor Elektrische en thermische energie productie-installaties: 

U kunt vanaf 3 maanden voorafgaand aan de datum dat uw inschrijving verloopt, uw inschrijving verlengen. 

De verlenging van uw inschrijving voor een elektrische productie-installatie kunt u zelf online regelen in MyVertiCer. Uitleg over de verlenging kunt u ook vinden in de gebruikshandleiding voor producenten in 'Downloads'. U dient dan een zogenoemde Herverzoek tot Vaststelling in. Na goedkeuring van uw netbeheerder, ontvangt u van VertiCer een bevestiging van deze herinschrijving. De ingangsdatum van de herinschrijving sluit aan op de einddatum van de vorige inschrijving.   

De verlenging van uw inschrijving van een thermische energie productie-installatie is nog niet gedigitaliseerd. U ontvangt ca. 3 maanden voor het verlopen van uw inschrijving van ons een mail met daarbij een document. Het document moet u als producent en uw meetbedrijf ondertekenen. Vervolgens kunt u het in PDF sturen naar [email protected]. Daarna zal VertiCer de verlenging voor u verwerken en ontvangt u een bevestiging zodra de inschrijving verlengd is. 

Ik ben per ongeluk vergeten mijn inschrijving voor de productie-installatie te verlengen. Wat moet ik doen?

Helaas moet u uw productie-installatie opnieuw aanmelden door uw installatie nogmaals bij VertiCer te registreren.Het gehele registratieproces moet vervolgens doorlopen worden, inclusief de goedkeuring door de netbeheerder of het meetbedrijf.  


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Mijn inschrijving voor mijn productie-installatie verloopt bijna. Wat moet ik doen?

Voor Elektrische en thermische energie productie-installaties: 

U kunt vanaf 3 maanden voorafgaand aan de datum dat uw inschrijving verloopt, uw inschrijving verlengen. 

De verlenging van uw inschrijving voor een elektrische productie-installatie kunt u zelf online regelen in MyVertiCer. Uitleg over de verlenging kunt u ook vinden in de gebruikshandleiding voor producenten in 'Downloads'. U dient dan een zogenoemde Herverzoek tot Vaststelling in. Na goedkeuring van uw netbeheerder, ontvangt u van VertiCer een bevestiging van deze herinschrijving. De ingangsdatum van de herinschrijving sluit aan op de einddatum van de vorige inschrijving.   

De verlenging van uw inschrijving van een thermische energie productie-installatie is nog niet gedigitaliseerd. U ontvangt ca. 3 maanden voor het verlopen van uw inschrijving van ons een mail met daarbij een document. Het document moet u als producent en uw meetbedrijf ondertekenen. Vervolgens kunt u het in PDF sturen naar [email protected]. Daarna zal VertiCer de verlenging voor u verwerken en ontvangt u een bevestiging zodra de inschrijving verlengd is. 

Ik ben per ongeluk vergeten mijn inschrijving voor de productie-installatie te verlengen. Wat moet ik doen?

Helaas moet u uw productie-installatie opnieuw aanmelden door uw installatie nogmaals bij VertiCer te registreren.Het gehele registratieproces moet vervolgens doorlopen worden, inclusief de goedkeuring door de netbeheerder of het meetbedrijf.  


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Wat is de status van de aanmelding van mijn productie-installatie?

U kunt de actuele status van uw elektriciteit of thermische energie productie-installatie terugvinden in de applicatie.  

  1. Waiting for Approval: De netbeheerderheeft nog geen goedkeuring gegeven. De reden hiervan kunt u navragen bij de netbeheerder. 
  2. On hold: De netbeheerder heeft de inschrijving in de wacht geplaatst. De reden hiervan kunt u navragen bij de netbeheerder. 
  3. Approved: Goed nieuws! VertiCer zal de installatie binnen 3 dagen definitief inschrijven. 
  4. Rejected: De aanmelding is afgewezen. De reden hiervan kunt u navragen bij de netbeheerder. 
  5. Expired: De inschrijving van uw installatie is verlopen. U moet uw installatie opnieuw registreren. 
Wanneer krijg ik mijn subsidie?

RVO kan de subsidiebetaling pas starten nadat uw productie-installatie is ingeschreven. Voor alle vragen over de subsidie verwijzen wij u naar RVO. 

Hoe weet RVO dat mijn installatie is ingeschreven?

Nadat u uw productie-installatie heeft aangemeld bij VertiCer zal de netbeheerder en/of het meetbedrijf deze aanmelding beoordelen. Na goedkeuring ontvangt u vanuit VertiCer een bevestiging van inschrijving. Op dezelfde dag wordt RVO door VertiCer geïnformeerd dat uw productie-installatie is ingeschreven.


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Wat is de status van de aanmelding van mijn productie-installatie?

U kunt de actuele status van uw elektriciteit of thermische energie productie-installatie terugvinden in de applicatie.  

  1. Waiting for Approval: De netbeheerderheeft nog geen goedkeuring gegeven. De reden hiervan kunt u navragen bij de netbeheerder. 
  2. On hold: De netbeheerder heeft de inschrijving in de wacht geplaatst. De reden hiervan kunt u navragen bij de netbeheerder. 
  3. Approved: Goed nieuws! VertiCer zal de installatie binnen 3 dagen definitief inschrijven. 
  4. Rejected: De aanmelding is afgewezen. De reden hiervan kunt u navragen bij de netbeheerder. 
  5. Expired: De inschrijving van uw installatie is verlopen. U moet uw installatie opnieuw registreren. 
Hoe kan ik mijn meetwaarden inzien?

U kunt uw meetwaarden raadplegen als u inlogt in MyVertiCer. Kies uw rol in de menubalk met de juiste energiedrager. Via deze pagina kunt u naar MyVertiCer gaan. 

Wanneer krijg ik mijn subsidie?

RVO kan de subsidiebetaling pas starten nadat uw productie-installatie is ingeschreven. Voor alle vragen over de subsidie verwijzen wij u naar RVO. 


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Hoe werkt MyVertiCer?

De handleidingen kunt u vinden bij Downloads. 

Ik wil graag namens een producent of een eindgebruiker een registratie doen en kunnen inloggen. Wat heb ik nodig?

Als u als intermediair wilt acteren, dan heeft u eHerkenning met minimaal niveau EH3 met ketenmachtiging nodig. Voor meer informatie of het inregelen van een ketenmachtiging kunt u contact opnemen met uw eHerkenning makelaar.

Bij een ketenmachtiging moet u in ieder geval aangeven dat u voor de dienst inloggen MyVertiCer gemachtigd wilt zijn (hiermee kunt u o.a. namens producenten een aanmelding doen van een installatie of een eindgebruiker account aanmaken voor het afboeken van certificaten).

Als intermediair kunt u niet uw eigen KvK-nummer gebruiken als wordt gevraagd namens welke producent u wilt inloggen. Daarmee wordt de productie-installatie namelijk op het KvK-nummer van uzelf, als intermediair, ingeschreven. Met gebruik van een ketenmachtiging van eHerkenning kan een productie-installatie ingeschreven worden op het KvK-nummer van de producent.

Het ingevulde emailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over de installatie, zoals bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de inschrijving.

U kunt als intermediair geen gebruik maken van iDIN. iDIN kan alleen gebruikt worden door natuurlijke personen om gegevens te verstrekken of in te loggen en niet door bedrijven.

Hoe kom ik aan eHerkenning EH2+?

Alle informatie over eHerkenning kunt u vinden op de website van de eHerkenning. 

Hoe kom ik aan een eHerkenning EH3+ met ketenmachtiging?

Alle informatie over eHerkenning kunt u vinden op de website van eHerkenning. 


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Hoe werkt MyVertiCer?

De handleidingen kunt u vinden bij Downloads. 

Ik wil graag namens een producent of een eindgebruiker een registratie doen en kunnen inloggen. Wat heb ik nodig?

Als u als intermediair wilt acteren, dan heeft u eHerkenning met minimaal niveau EH3 met ketenmachtiging nodig. Voor meer informatie of het inregelen van een ketenmachtiging kunt u contact opnemen met uw eHerkenning makelaar.

Bij een ketenmachtiging moet u in ieder geval aangeven dat u voor de dienst inloggen MyVertiCer gemachtigd wilt zijn (hiermee kunt u o.a. namens producenten een aanmelding doen van een installatie of een eindgebruiker account aanmaken voor het afboeken van certificaten).

Als intermediair kunt u niet uw eigen KvK-nummer gebruiken als wordt gevraagd namens welke producent u wilt inloggen. Daarmee wordt de productie-installatie namelijk op het KvK-nummer van uzelf, als intermediair, ingeschreven. Met gebruik van een ketenmachtiging van eHerkenning kan een productie-installatie ingeschreven worden op het KvK-nummer van de producent.

Het ingevulde emailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over de installatie, zoals bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de inschrijving.

U kunt als intermediair geen gebruik maken van iDIN. iDIN kan alleen gebruikt worden door natuurlijke personen om gegevens te verstrekken of in te loggen en niet door bedrijven.

Hoe kom ik aan eHerkenning EH2+?

Alle informatie over eHerkenning kunt u vinden op de website van de eHerkenning. 

Hoe kom ik aan een eHerkenning EH3+ met ketenmachtiging?

Alle informatie over eHerkenning kunt u vinden op de website van eHerkenning. 


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.

Staat jouw vraag hier al tussen?

Mogelijk hebben we het antwoord al op jouw vraag.

Hoe werkt het Handelsportaal?

De handleiding kunt u vinden bij Downloads.

Hoeveel kost deelname aan het GvO en CvO systeem?

De tarieven kunt u hier vinden.

Wie kunnen certificaten kopen?

Elektriciteit en thermische energie certificaten kunnen alleen gekocht worden door handelaren. Voor groen gas en waterstof certificaten kan zowel een handelaar alseindgebruiker certificaten kopen.  

Om certificaten te kunnen kopen dient u zich dus aan te melden als handelaar of eindgebruiker. 

Hoe kan ik mijn factuurdetails bekijken?

U kunt uw factuurdetails bekijken als u inlogt in MyVertiCer. Kies uw rol in de menubalk met de juiste energiedrager. Via deze pagina kunt u naar MyVertiCer gaan. 


Geen antwoord gevonden?

Neem contact met ons op per mail of telefoon.