Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Zoeken op categorie:
Hoeveel kost deelname aan het GvO en CvO systeem?

De tarieven kunt u hier vinden.

Hoe kan ik mijn productie-installatiegegevens wijzigen?

Als uw productie-installatie al staat ingeschreven en de gegevens zijn veranderd, dan meldt u de installatie opnieuw aan bij VertiCer. Vervolgens beoordeelt uw netbeheerder uw aanvraag opnieuw. Kies uw rol in de menubalk (Particulier of Producent) om uw productie-installatie opnieuw aan te melden.

Voor elektrische productie-installaties:
Als blijkt dat direct na aanmelding van de productie-installatie de gegevens onjuist zijn ingeschreven, neem dan contact op met uw netbeheerder. Houd er rekening mee dat als de netbeheerder al meetwaarden voor deze productie-installatie heeft ingestuurd, de wijziging pas doorgevoerd kan worden per de eerste dag van de opvolgende maand.

Wanneer krijg ik een factuur?

U ontvangt een factuur wanneer u een handelsaccount heeft bij VertiCer, een groen gas of waterstof producent account of een producent bent van duurzaam opgewekte thermische energie zolang er geen specifieke handelaar is aangewezen die de Garanties van Oorsprong voor deze installatie ontvangt.

Wij factureren jaarlijks voor een handelsaccount en een groen gas of waterstof producent account.

Wij factureren maandelijks voor de GvO's en CvO's transacties en zullen de kosten die er dan bekend zijn aan u in rekening brengen.

Hoe kan ik mijn meetwaarden inzien?

U kunt uw meetwaarden raadplegen als u inlogt in MyVertiCer. Kies uw rol in de menubalk met de juiste energiedrager. Via deze pagina kunt u naar MyVertiCer gaan. 

Hoe werkt het Handelsportaal?

De handleiding kunt u vinden bij Downloads.

Ik wil graag namens een producent of een eindgebruiker een registratie doen en kunnen inloggen. Wat heb ik nodig?

Als u als intermediair wilt acteren, dan heeft u eHerkenning met minimaal niveau EH3 met ketenmachtiging nodig. Voor meer informatie of het inregelen van een ketenmachtiging kunt u contact opnemen met uw eHerkenning makelaar.

Bij een ketenmachtiging moet u in ieder geval aangeven dat u voor de dienst inloggen MyVertiCer gemachtigd wilt zijn (hiermee kunt u o.a. namens producenten een aanmelding doen van een installatie of een eindgebruiker account aanmaken voor het afboeken van certificaten).

Als intermediair kunt u niet uw eigen KvK-nummer gebruiken als wordt gevraagd namens welke producent u wilt inloggen. Daarmee wordt de productie-installatie namelijk op het KvK-nummer van uzelf, als intermediair, ingeschreven. Met gebruik van een ketenmachtiging van eHerkenning kan een productie-installatie ingeschreven worden op het KvK-nummer van de producent.

Het ingevulde emailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over de installatie, zoals bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de inschrijving.

U kunt als intermediair geen gebruik maken van iDIN. iDIN kan alleen gebruikt worden door natuurlijke personen om gegevens te verstrekken of in te loggen en niet door bedrijven.

Wat is het verschil tussen biogas en groen gas?

De term groen gas wordt gebruikt om aan te geven dat het biogas is dat op aardgaskwaliteit is gebracht. Biogas is gas dat duurzaam wordt geproduceerd.

Hoe werkt MyVertiCer?

De handleidingen kunt u vinden bij Downloads. 

Hoe kom ik aan eHerkenning EH2+?

Alle informatie over eHerkenning kunt u vinden op de website van de eHerkenning. 

Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een besluit wat VertiCer neemt (bijvoorbeeld het uitgeven van certificaten). U kunt binnen 6 weken na het besluit uw bezwaarschrift indienen bij: 

VertiCer B.V. 

Postbus 99, 9700 AB GRONINGEN 

E-mailadres: [email protected]

Een bezwaarschrift moet door u zijn ondertekend en ten minste bevatten: 

 • de naam en het adres van de producent 
 • de dagtekening 
 • een omschrijving van het besluit 
 • de redenen voor het bezwaar 

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kunt u in dringende gevallen een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit aanvragen bij de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage. 

Wie kunnen certificaten kopen?

Elektriciteit en thermische energie certificaten kunnen alleen gekocht worden door handelaren. Voor groen gas en waterstof certificaten kan zowel een handelaar alseindgebruiker certificaten kopen.  

Om certificaten te kunnen kopen dient u zich dus aan te melden als handelaar of eindgebruiker. 

Hernieuwbare opwek & batterijen

Volgens art. 1 van de elektriciteitswet is een batterij niet duurzaam.Bevindt de batterij zich binnen de systeemgrens van de duurzame opwek installatie, dan is de stroom niet duurzaam. In deze situatie geeft VertiCer geen GvO's uit. Meer informatie kunt u vinden in ‘Downloads’.  

Hoe lang zijn Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong geldig?

Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong zijn tot een jaar na productiedatum geldig. Houdt u daarbij rekening met de einddatum van de productieperiode (de productieperiode kan per land verschillen). 

Hoe weet RVO dat mijn installatie is ingeschreven?

Nadat u uw productie-installatie heeft aangemeld bij VertiCer zal de netbeheerder en/of het meetbedrijf deze aanmelding beoordelen. Na goedkeuring ontvangt u vanuit VertiCer een bevestiging van inschrijving. Op dezelfde dag wordt RVO door VertiCer geïnformeerd dat uw productie-installatie is ingeschreven. 

 

Wanneer krijg ik mijn subsidie?

RVO kan de subsidiebetaling pas starten nadat uw productie-installatie is ingeschreven. Voor alle vragen over de subsidie verwijzen wij u naar RVO. 

Wat is de status van de aanmelding van mijn productie-installatie?

U kunt de actuele status van uw elektriciteit of thermische energie productie-installatie terugvinden in de applicatie.  

 1. Waiting for Approval: De netbeheerderheeft nog geen goedkeuring gegeven. De reden hiervan kunt u navragen bij de netbeheerder. 
 2. On hold: De netbeheerder heeft de inschrijving in de wacht geplaatst. De reden hiervan kunt u navragen bij de netbeheerder. 
 3. Approved: Goed nieuws! VertiCer zal de installatie binnen 3 dagen definitief inschrijven. 
 4. Rejected: De aanmelding is afgewezen. De reden hiervan kunt u navragen bij de netbeheerder. 
 5. Expired: De inschrijving van uw installatie is verlopen. U moet uw installatie opnieuw registreren. 
Waarom moet ik een handelaar inschakelen? Kan ik mijn GvO’s niet zelf verkopen?

Voor het verhandelen van GvO’s en CvO's is een geregistreerd handelsaccount bij VertiCer vereist.U kunt zelf bepalen welke handelaar u kiest. Dit hoeft niet uw energieleverancier te zijn. Wij raden u aan vooraf contact met een handelaar op te nemen om mogelijke afspraken over de GvO's vast te leggen. 

 Het verkopen van je eigen groen gas en waterstof GvO's kan wel gedaan worden door de producent. 

Wat kan ik doen als mijn meetwaarden niet kloppen?

Wij ontvangen uw elektriciteit en groen gas meetwaarden via de netbeheerder. Zijn de meetwaarden volgens u niet juist, dan kunt u hierover contact opnemen met uw netbeheerder. 

Wij ontvangen uw thermische energie en waterstof meetwaarden via het meetbedrijf. Zijn de meetwaarden volgens u niet juist, dan kunt u hierover contact opnemen met uw meetbedrijf. 

Mijn meetinrichting is aanzienlijk gewijzigd. Wat moet ik doen?

Als er belangrijke wijzigingen aan de metingen of aan de productie-installatie gedaan worden, dan moet u deze op tijd doorgeven aan uw meetverantwoordelijke. Als het nodig is, moet het meetprotocol hierop aangepast worden.Zijn de gegevens veranderd, zoals het vermogen, het locatieadres of de aansluiting (bijv.van Kleinverbruik naar Grootverbruik of Secundair Allocatiepunt), dan meldt u de installatie opnieuw aan. 

Wat zijn mijn rapportage-eisen?

Een overzicht kunt u vinden in ‘Downloads’.  

Wat is een meetprotocol?

Het meetprotocol beschrijft uw productie-installatie, welke energiestromen er zijn en hoe deze energiestromen worden gemeten.  

Inhoudelijke eisen voor een meetprotocol zijn: 

 • Een beschrijving van de eigenaar, locatie en aansluitingen, met daarbij de juiste EAN-codes van zowel de aansluiting als de unieke
  productie-installatie EAN-code;
 • Een overzicht van de verschillende installaties die onderdeel uitmaken van de productie-installatie; 
 • De wijze van meten, een beschrijving van de nauwkeurigheid en als van toepassing de benodigde correcties; 
 • De gegevens van het toegelaten meetbedrijf, hoe de meetdata gecollecteerd, gevalideerd en opgeslagen wordt. 

Uw meetprotocol is 5 jaar geldig na de datum van ondertekening door uw meetverantwoordelijke. 

Zijn er binnen deze termijn belangrijke wijzigingen aan de metingen of aan de productie-installatie zelf, dan moet u deze tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Als nodig moet het meetprotocol hierop aangepast worden en opnieuw worden aangeleverd bij VertiCer. 

Hoe ziet een meetprotocol eruit?

Een voorbeeld van een meetprotocol kunt u vinden onder 'Downloads'. 

Mijn meetprotocol verloopt bijna. Wat moet ik doen?

De verlenging van uw meetprotocol is nog niet gedigitaliseerd. U ontvangt ca. 3 maanden voor het verlopen van uw inschrijving van ons een mail met daarbij een document. U moet het zelf als producent ondertekenen, en laten ondertekenen door uw meetbedrijf. Daarna stuurt u het als PDF naar [email protected] 

Zorg ervoor dat het meetprotocol formulier ondertekend en ontvangen is door VertiCer, voordat het eerdere meetprotocol verlopen is. Zo blijft u uw Garanties van Oorsprong ontvangen. 

Mijn meetprotocol is verlopen. Wat moet ik doen?

Bij een verlopen meetprotocol geeft VertiCer geen Garanties van Oorsprong meer uit. U moet een nieuw meetprotocol opstellen, dit ondertekenen en laten ondertekenen door uw meetverantwoordelijke en in PDF opsturen naar [email protected].