Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Zoeken op categorie:
Hoeveel kost deelname aan het GvO en CvO systeem?

De tarieven kunt u hier vinden.

Let op!! In verband met de nieuwe tarieven 2024 is het tarief voor het "Aanmaken van GvO Thermisch en Elektriciteit" op de factuur geharmoniseerd met Groen Gas en Waterstof. Hierdoor wordt het tarief voor alle energiedragers per GvO in totaal € 0,010 zijnde € 0,005 voor het aanmaken en € 0,005 voor het overboeken naar de handelaar.

Hoe werkt MyVertiCer?

De handleidingen kunt u vinden bij Downloads. 

Hoe kom ik aan eHerkenning EH2+?

Alle informatie over eHerkenning kunt u vinden op de website van de eHerkenning. 

Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een besluit wat VertiCer neemt (bijvoorbeeld het uitgeven van certificaten). U kunt binnen 6 weken na het besluit uw bezwaarschrift indienen bij: 

VertiCer B.V. 

Postbus 99, 9700 AB GRONINGEN 

E-mailadres: [email protected]

Een bezwaarschrift moet door u zijn ondertekend en ten minste bevatten: 

  • de naam en het adres van de producent 
  • de dagtekening 
  • een omschrijving van het besluit 
  • de redenen voor het bezwaar 

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kunt u in dringende gevallen een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit aanvragen bij de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage. 

Wat kost een eindgebruikersaccount?

Het openen en gebruiken van een eindgebruikersaccount is gratis.