Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Garanties van Oorsprong

Wat is een Garantie van Oorsprong?

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een digitaal certificaat dat dient als bewijs dat de betreffende energiedrager een duurzame herkomst heeft. Een GvO staat voor 1 MWh duurzaam opgewekte energie. Het certificaat bevat onder andere informatie over de energiebron, de productie-installatie en de productiedatum en -plaats.

Leveranciers kunnen met Garanties van Oorsprong aantonen dat de door hun geleverde energie afkomstig is uit een duurzame bron. VertiCer is in Nederland het loket voor de uitgifte van GvO’s voor duurzame energiedragers: elektriciteit, thermische energie, groen gas en groene waterstof.

Wat is een Certificaat van Oorsprong?

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is het bewijs dat elektriciteit uit fossiele bronnen is opgewekt. CvO’s werken op dezelfde manier als GvO's.

Een CvO staat voor 1 MWh niet-duurzaam opgewekte elektriciteit. Het certificaat bevat onder andere informatie over de energiebron, de productie-installatie en de productiedatum en -plaats. VertiCer is in Nederland het loket voor de uitgifte van CvO’s. 

De werking van GvO’s en CvO's

Een producent van (duurzame) energie kan een productie-installatie inschrijven bij VertiCer. De meetverantwoordelijke (netbeheerder of meetbedrijf) stelt deze registratie vast. Nadat de productie-installatie is vastgesteld en geregistreerd bij VertiCer, stuurt de netbeheerder of het meetbedrijf de meetwaarden naar VertiCer. Over elke opgewekte MWh door uw installatie geeft VertiCer, indien aan daar voor geldende voorwaarden is voldaan, een Garantie van Oorsprong of Certificaat van Oorsprong uit.

De certificaten bevatten informatie over waar, wanneer en uit welke bron de energie is opgewekt. Eén GvO/CvO is goed voor 1 MWh en is geldig tot één jaar na de maand waarin de energie is opgewekt. 

Met GvO’s en CvO’s draagt u bij aan de energietransitie. Hoe meer zicht er is op wat er precies aan opwek van energie plaatsvindt, hoe bewuster consumenten en bedrijven kunnen kiezen wat voor soort energie ze willen verbruiken. Expliciet kiezen voor duurzame energie wordt zo gestimuleerd. 

Wat kan ik met een GvO of CvO? 

Een handelaar kan GvO's en CvO's Europees verhandelen. De GvO's en CvO's kunnen door handelaren afgeboekt worden bij een eindgebruiker of bij de NEa voor het maken van HBEs.  

Een producent of particulier kan subsidie van RVO ontvangen indien hij een subsidiebeschikking heeft. RVO gebruikt informatie over de GvO's van een producent of particulier voor de subsidie.  

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost deelname aan het GvO en CvO systeem?

De tarieven kunt u hier vinden.

Let op!! In verband met de nieuwe tarieven 2024 is het tarief voor het "Aanmaken van GvO Thermisch en Elektriciteit" op de factuur geharmoniseerd met Groen Gas en Waterstof. Hierdoor wordt het tarief voor alle energiedragers per GvO in totaal € 0,010 zijnde € 0,005 voor het aanmaken en € 0,005 voor het overboeken naar de handelaar.

Hoe werkt MyVertiCer?

De handleidingen kunt u vinden bij Downloads. 

Hoe kom ik aan eHerkenning EH2+?

Alle informatie over eHerkenning kunt u vinden op de website van de eHerkenning. 

Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een besluit wat VertiCer neemt (bijvoorbeeld het uitgeven van certificaten). U kunt binnen 6 weken na het besluit uw bezwaarschrift indienen bij: 

VertiCer B.V. 

Postbus 99, 9700 AB GRONINGEN 

E-mailadres: [email protected]

Een bezwaarschrift moet door u zijn ondertekend en ten minste bevatten: 

  • de naam en het adres van de producent 
  • de dagtekening 
  • een omschrijving van het besluit 
  • de redenen voor het bezwaar 

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kunt u in dringende gevallen een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit aanvragen bij de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage. 

Wij staan voor u klaar.

Wij helpen u graag verder. Bekijk de meest gestelde vragen, of neem contact op met onze servicedesk als u het antwoord niet hebt gevonden.

Veelgestelde vragenContact opnemen