Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Zoeken op categorie:
Hoe werkt het Handelsportaal?

De handleiding kunt u vinden bij Downloads.

Ik wil mijn handelsaccount uitschrijven, hoe kan ik dit doen?

U kunt uw handelsaccounts uit laten schrijven door een mail te sturen naar onze Servicedesk, via [email protected].

Wij verzoeken u om daarin aan te geven op welk Account holder ID uw verzoek betrekking heeft en per welke datum het handelsaccount kan worden uitgeschreven. 

Let op: de einddatum kan op zijn vroegst gesteld worden op de 1e dag van de volgende maand. 

Hoeveel kost deelname aan het GvO en CvO systeem?

De tarieven kunt u hier vinden.

Let op!! In verband met de nieuwe tarieven 2024 is het tarief voor het "Aanmaken van GvO Thermisch en Elektriciteit" op de factuur geharmoniseerd met Groen Gas en Waterstof. Hierdoor wordt het tarief voor alle energiedragers per GvO in totaal € 0,010 zijnde € 0,005 voor het aanmaken en € 0,005 voor het overboeken naar de handelaar.

Hoe boek ik Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong af?

Voor elektriciteit en thermische energie GvO’s/CvO’s 

U boekt als handelaar de ingezette certificaten af van uw rekening en merkt deze certificaten aan als gebruikt.   

Dit doet u via het handelsportaal van VertiCer. De handleiding voor het handelsportaal kunt u vinden onder Downloads. 

Het is niet toegestaan om actief Garanties van Oorsprong af te boeken voor gebruik in de toekomst. Alleen wanneer u als handelaar per ongeluk te veel garanties van oorsprong heeft afgeboekt, mag u het overschot toewijzen aan een periode in te toekomst, maar alleen na afstemming met en akkoord van ACM. Hierbij geldt dat een afgeboekte Garantie van Oorsprong niet mag worden toegewezen aan de consumptieperiode die voorbij de datum liggen waarop de desbetreffende Garantie van Oorsprong zou zijn verlopen en een afgeboekte Garanties van Oorsprong niet worden overgedragen aan een andere handelaar. 

Wat moet ik doen als mijn handelsaccount wordt overgenomen?

U vult hiervoor het Overnameformulier Handelsaccount in, en stuurt deze samen met de Aanvullende Verklaring Overname Handelsaccount in pdf en ondertekend naar VertiCer. Beide documenten kunt u vinden onder Downloads. 

Voor het toesturen van het ingevulde en ondertekende formulier kunt u een beveiligde link aanvragen via [email protected]. VertiCer zal u dan een mail toezenden met toegang tot een beveiligde link, via deze link kunt u uw documenten insturen. VertiCer is een dochteronderneming van TenneT en Gasunie en de beveiligde link die u ontvangt is uit naam van TenneT TSO, maar de documenten die u instuurt zullen alleen voor VertiCer toegankelijk zijn om te verwerken.  

Waarom moet ik Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong afboeken?

Het doel van Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong is om de herkomst van geleverde energie vast te stellen. Als de geleverde elektriciteit of hernieuwbare thermische energie eenmaal fysiek geleverd is, dan moeten daarvoor ook certificaten uit de markt gehaald worden en dus worden afgeboekt. Daarnaast kunnen energieleveranciers met afgeboekte certificaten aantonen wat hun stroometiket is. 

Welke Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong mag ik importeren en exporteren?

Het (Europees) verhandelen mag alleen als er aan strenge eisen is voldaan.  

VertiCer is lid van de 'Association of IssuingBodies' (AIB). De AIB organiseert de handel in Europese GvO's onder andere door het opstellen van een set met regels ('European Energy Certification System' (EECS), zodat Garanties van Oorsprong Europees vergelijkbaar zijn.  

Daarnaast beheert de AIB ook de 'AIB hub', een IT-platform waarover de handel met gestandaardiseerde GvO's plaatsvindt.  

Wilt u certificaten importeren, dan moet uw handelsaccount bekend zijn bij de issuing body van het betreffende land. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de issuing body van de handelspartner waarvan u de GvO's of Disclosure certificaten zult ontvangen. 

Wilt u certificaten exporteren, dan moet de ontvangende handelaar geregistreerd zijn bij VertiCer. Is dit niet het geval, neem dan contact op met VertiCer via [email protected]. 

Nederland mag alleen Garanties van Oorsprong importeren en exporteren die zijn gemaakt door een instantie die lid is van de AIB. Daarnaast moet het land van deze instantie horen bij de Europese Economische Ruimte (alle EU landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Dit houdt bijvoorbeeld in dat het importeren van en exporteren naar Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk niet is toegestaan.