Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Algemeen
19 december 2022
3 min leestijd

CertiQ en Vertogas bundelen krachten

CertiQ en Vertogas bundelen krachten

Vanaf 1 januari 2023 gaan CertiQ en Vertogas samen verder onder de naam VertiCer B.V. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt hiervoor het mandaat. Met deze fusie is VertiCer het loket in Nederland voor het verstrekken van Garanties van Oorsprong voor alle duurzame energiedragers: elektriciteit, warmte, groen gas en waterstof. De samenwerking zet VertiCer op het podium als krachtige partner voor het harmoniseren van GvO-systemen in Europa. 

CertiQ en Vertogas zijn dochterbedrijven van TenneT en Gasunie. CertiQ geeft Garanties- en Certificaten van Oorsprong uit voor elektriciteit en hernieuwbare thermische energie. Vertogas doet dit voor groen gas en waterstof. Met de fusie anticiperen de bedrijven op de integratie van gassen, warmte en elektriciteit in het toekomstige energiesysteem. Ter illustratie: Groene waterstof wordt onder andere geproduceerd met behulp van duurzame elektriciteit. Daarbij is dus een transparante, sluitende registratie nodig in het systeem van GvO’s voor alle energiedragers.


Harmonisatie Europa

Nederland staat Europees gezien hoog aangeschreven als het gaat om de inrichting en uitvoering van het GvO-systeem. Mede door deze fusie kan VertiCer  ook op Europees niveau, onder andere via AIB en ERGaR, adequater sturen op een geharmoniseerd, doelmatig, robuust en transparant GvO-systeem. Dat is van groot belang: de Europese harmonisatie van systemen voor uitgeven, verhandelen en afboeken van Garanties van Oorsprong, vereenvoudigt en stimuleert vrije handel van GvO’s tussen de lidstaten binnen de Europese Unie.


Waarom juist nu een fusie?

Geopolitieke ontwikkelingen hebben de energietransitie in een stroomversnelling gebracht. Maar ook zonder die druk, voorzien de, nu nog twee certificerende instanties, de komende jaren een forse groei in het aantal benodigde GvO’s voor alle hernieuwbare en circulaire energiedragers. Mogelijk komen daar nieuwe rollen en taken bij. Zoals bijvoorbeeld de uitgifte van GvO’s ten behoeve van CO(voor opslag, CCS) maar ook het uitgeven van GvO’s op een kleinere tijdseenheid. Het systeem van GvO’s dient daarnaast als input voor het Emission Trade System (ETS) en Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) – ook die ontwikkelingen vragen aandacht en expertise.


Doel en invulling van de fusie – in Nederland

VertiCer is na de jaarwisseling in Nederland dé certificerende instantie, met alle kennis over de GvO-keten van alle energiedragers. Door bundeling van kennis en krachten, verwachten we dat de processen en taken doelmatiger, robuuster en transparanter kunnen worden ingericht, zodat een adequaat GvO-systeem optimaal bijdraagt aan de energietransitie. Binnen VertiCer zullen daarvoor zowel de bedrijfsvoering als de processen van certificering verder geïntegreerd en geoptimaliseerd worden. Bijvoorbeeld door het gebruik van één IT-platform, het inrichten van geharmoniseerde processen en hanteren van uniforme tarieven voor het uitgeven, verhandelen en afboeken van GvO’s voor alle energiedragers. Dat zorgt voor meer gemak voor de klanten van VertiCer: aan één loket krijgen zij service voor het gehele proces ten behoeve van elke energiedrager.


Dezelfde eigenaren, nieuwe verhoudingen

De voorgenomen fusie verandert uiteraard de eigendomsverhoudingen van de bedrijven. Vertogas is nu eigendom van Gasunie Certification Holding BV, CertiQ van TenneT TSO BV. Met de fusie worden deze moederbedrijven elk voor 50 procent eigenaar van het nieuwe VertiCer BV.

Deel dit artikel op:
Tags:
Algemeen
Sluiten

Deel via social media

Deel dit artikel op:

Of kopieër de onderstaande link

Kopieër