Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Algemeen
16 februari 2024
2 min leestijd

Tarieven 2024

Naar aanleiding van ontvangen berichten over het late tijdstip van publicatie van de gewijzigde tarieven voor 2024 betreffende de beperkte mogelijkheid om tijdig het Deelnemerschap van VertiCer te heroverwegen, bieden wij onze Deelnemers eenmalig zonder dat hieraan rechten kunnen worden ontleend een verlenging van de opzegtermijn aan tot 18 maart 2024. 

Indien u als Deelnemer uw VertiCer account vanwege de aangepaste tarieven voor 2024 wilt beëindigen, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan VertiCer vóór maandag 18 maart 2024. Wij zullen u dan zonder dat hieraan rechten kunnen worden ontleend, het verschuldigde lidmaatschapsgeld over 2024 crediteren. Voorwaarde is wel dat u in 2024 niet gehandeld heeft. Denkt u er aan om het eventuele resterende saldo en/of de resterende Garanties van Oorsprong (GvO’s) en Certificaten van Oorsprong (CvO’s) eenmalig over te boeken naar een andere handelaar voordat u opzegt. Vanaf de datum van beëindiging van uw VertiCer account heeft u niet langer toegang tot MyVertiCer., Daarmee vervalt het resterende saldo en tevens de eventuele resterende GvO’s en/of CvO’s  op uw rekening. 

Omdat VertiCer een open en transparante wijze van communiceren belangrijk vindt en nastreeft, informeren wij u onderstaand over de reden van de tariefwijziging voor 2024. 

VertiCer verzorgt de uitgifte, verhandeling en afboeking van GvO’s en CvO’s namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (de Minister). Het uitgangspunt daarbij is dat de dienstverlening die VertiCer in dit kader verzorgt, kostendekkend is. Er is dus geen winstoogmerk. 

Aangezien de voorgangers van VertiCer (Vertogas en CertiQ) elk andere tarieven hanteerden, is na het samengaan van beide organisaties per 1 januari 2023 besloten deze tarieven vooralsnog te continueren, maar wel te onderzoeken op welke wijze deze op korte termijn geharmoniseerd konden worden. 

Een voorstel voor geharmoniseerde tarieven alsmede de daaraan ten grondslag liggende systematiek voor het jaar 2024 is overeenkomstig de daarvoor geldende termijn voorgelegd aan de Minister. Deze heeft in oktober 2023 de voorgestelde tarieven voor 2024 ter consultatie voorgelegd aan relevante brancheorganisaties. Bij het uitblijven van reacties of bezwaren binnen de daarvoor gestelde termijn, zijn de tarieven voor 2024 door de Minister vastgesteld en op 11 december 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. 

Hoewel de voorgeschreven route door VertiCer steeds is gevolgd, realiseren wij ons dat de bekendmaking van de gewijzigde tarieven voor 2024 voor sommige Deelnemers onder gegeven omstandigheden als laat is ervaren. Mogelijk bent u van mening dat u te weinig tijd heeft gehad om uw positie als Deelnemer van VertiCer te heroverwegen. Daarom stellen wij u onder voorbehoud van rechten tot 18 maart 2024 in gelegenheid om uw VertiCer account schriftelijk op te zeggen. 

Naar wij hopen, hebben we u met deze nieuwsbrief voldoende geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben, schroom dan niet om met ons contact op te nemen.

Deel dit artikel op:
Tags:
Algemeen
Sluiten

Deel via social media

Deel dit artikel op:

Of kopieër de onderstaande link

Kopieër