Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Algemeen
15 februari 2024
2 min leestijd

VertiCer bereidt zich voor op de komst van de Union Data Base

VertiCer bereidt zich voor op de komst van de Union Data Base

Eind 2023 heeft de Europese Commissie de herziening gepubliceerd van Europese Richtlijn (EU) 2023/2413 voor hernieuwbare energie (RED III). De RED III bepaalt o.a. dat lidstaten een systeem moeten onderhouden voor de uitgifte van Garanties van Oorsprong (GvO's) voor:

  • gas (waaronder waterstof) uit hernieuwbare bronnen;
  • elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; en
  • thermische energie uit hernieuwbare bronnen.

De RED III wijzigt daartoe de bestaande Richtlijn, te weten (EU) 2018/2001 en moet nu worden geïmplementeerd in de nationale wetgevingen binnen de Europese Unie, waaronder die in Nederland.

Een van de belangrijke wijzigingen in de RED III betreft de inrichting van een Union Data Base (UDB). Deze UDB beoogt de harmonisatie van met name aantoonbaarheid van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen ten behoeve van de productie van hernieuwbare gassen binnen Europa.

Op dit moment is nog verre van duidelijk wat de invloed van deze UDB zal zijn op de huidige GvO systematiek, echter op basis van de eerste verkenningen, stelt VertiCer vast dat de komst van de UDB mogelijk gevolgen kan hebben voor het uitgeven, verhandelen en afboeken van GvO’s die worden ingezet voor vervoersdoeleinden en waarvan de statistieken worden gebruikt bij het vaststellen van nationale resultaten op het gebied van terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Omdat we als VertiCer, ook Europees gezien, een belangrijke rol hebben in de certificering van hernieuwbare energie, hebben we in goed overleg met relevante stakeholders, waaronder EZK, vastgesteld dat het van groot belang is dat VertiCer tijdig is ingericht om de gevolgen van de komst van de UDB te kunnen managen.

Dat houdt in dat we op dit moment ons oriënteren op de mogelijke gevolgen van de UDB en waar dat reeds kan, ons voorbereiden op de consequenties daarvan. Een daarvan is de mogelijkheid dat VertiCer als leverancier van vereiste data ten behoeve van de UDB wordt aangewezen als National Data Base (NDB) die vanuit de Nederlandse markt de vereiste data aanlevert aan de UDB. Hierover zijn we reeds in gesprek met EZK.

Ofschoon er nog veel onduidelijk is, menen we als VertiCer de markt het beste kunnen blijven bedienen door transparant te zijn in ons handelen. Dat houdt onder andere in dat we adequaat reageren op veranderingen in wet- en regelgeving en er voor te zorgen dat er tijdig voldoende informatie beschikbaar is om onze stakeholders te informeren en onze organisatie wendbaar te houden.

Samen op naar een nieuwe toekomst. We houden u op de hoogte.

Mocht u na het lezen van dit bericht vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze Servicedesk, via [email protected].

Deel dit artikel op:
Tags:
Algemeen
Sluiten

Deel via social media

Deel dit artikel op:

Of kopieër de onderstaande link

Kopieër